Baltov
 
Jeg er uddannet som cand. psych. 1978. Inden jeg i 1993 blev selvstændig psykolog på fuldtid, har jeg arbejdet ved Viborg Amts Revaliderings- og Pensionsafdeling, ved Taleinstituttet, ved Pædagigisk Psykologisk Rådgivning og været underviser ved Social- og Sundhedsskolen i Skive. 

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og er af Dansk Psykolog Forening godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi.
 
På det terapeutiske område arbejder jeg ud fra systemisk og kognitivt orienteret terapi, med erfaring fra et meget bredt problemfelt, bl.a. med parterapi, krisereaktioner og stress-problematikker.

Jeg har desuden har foretaget psykologiske undersøgelser siden 1979, primært for kommunernes Jobcentre.

Jeg haft overenskomst med Sygesikringen siden denne ordning blev oprettet i 1992. Desuden er jeg tilknyttet en del sundhedsforsikringers psykologhjælp, bl.a. gennem Prescriba. 
BALTOV GRUPPEN v/Svend Baltov | CVR: 12 16 77 92 | Norgaardsvej 58, 7800 Skive  | Tlf.: 31 66 33 61 | svend@baltov.dk