Svend Baltov - psykolog i Skive

Svend Baltov - psykolog i Skive

Psykolog i Skive

Svend Baltov

Telefon: 31663361

Aktuel ventetid

2 uger

også for 18-24 årige på den

vederlagsfrie ordning

Psykologisk rådgivning/terapi

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning/terapi i forbindelse med en lang række problemstillinger.

F.eks. stress, psykologisk smertebehandling, livskriser,

lette og moderate depressioner, angsttilstande, samlivsproblemer og tilpasnings-problemer.

Sygesikring

Jeg har overenskomst med Sygesikringen, der giver tilskud til behandling for en række problemstilliger efter lægehenvisning.

Desuden kan man i nogle tilfælde få tilskud gen-nem sundhedsforsikrin-ger og andre forsikringsordninger.

Psykolog Svend Baltov | Norgaardsvej 58, 7800 Skive | Tlf.: 31 66 33 61 | svend@baltov.dk