Baltov
 

Terapi

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning/terapi i forbindelse med en lang række problemstillinger. F.eks. stress, psykologisk smertebehandling, livskriser, lette og moderate depressioner, angsttilstande, samlivsproblemer, sorg og tilpasningsproblemer.
 
Jeg tilbyder terapi til unge og voksne og har stor erfaring med parterapi.
 
Ikke alle terapiformer er lige velegnede til alle problemer. Jeg har erfaring med – og er inspireret af – systemisk terapi, kognitiv terapi, neurolinqustic programming (NLP), visualisering og hypnose. Fra denne palet af teknikker og erfaringer kan jeg vælge den metode, som er den mest velegnede, afhængig netop dit behov.
 
Stress
Stress er en af vor tids største psykiske problemer. Den, der er ramt af alvorlig stress, føler afmagt og har svært ved at forstå, at han eller hun ikke kan overkomme og overskue sit liv, familie og arbejde som før. Selvværdet er ofte meget lavt, og troen på at det kan blive bedre kan i perioder være meget ringe.
 
Jeg har mange års erfaring med at behandle personer med stress. Behandling af stress er ofte væsentlig mere struktureret end behandling af andre psykologiske problemer, især i de indledende faser.
 
Parterapi
Parforholdet kan gå i krise. De fleste kriser er heldigvis forbigående. Men til tider kan der være langvarige og alvorlige problemer, der kan medføre at man overvejer at gå fra hinanden. Parterapi kan være en metode at få liv og engagement i parforholdet igen. De færreste gør sig klart, hvilke følelsesmæssige og praktisk omkostninger, der er ved et brud, så der kan være god grund til at få hjælp.
 
Jeg tilbyder parterapi inden for rammen af normale konsultationer (ca. 50 min.),
BALTOV GRUPPEN v/Svend Baltov | CVR: 12 16 77 92 | Norgaardsvej 58, 7800 Skive  | Tlf.: 31 66 33 61 | svend@baltov.dk